Pinus heldreichii ‚Compact Gem‘

Borovica Heldreichova

Stanovište Výška (15r.) Šírka (15r.)
SlnkoPolotieň 1,2 m 1 m